Aktualności
Bocianie lato w Żywkowie

18 czerwca 2016 r. w Żywkowie, miejscowości zwanej „bocianią wioską", odbędzie się po raz kolejny festyn promujący wartości przyrodnicze obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska. Współorganizatorem wydarzenia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

 


2016-06-17
Prace remontowe w Lesie Bielańskim

Na początku czerwca br. na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański rozpoczął się remont kolektora ogólnospławnego. Działanie przyczyni się między innymi do wyeliminowania ryzyka przedostania się zanieczyszczeń do środowiska


2016-06-10
Podsumowanie lubelskiej akcji ratowania płazów

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie pilotowali akcję ochrony płazów podczas wiosennych migracji, polegającą na przenoszeniu płazów do zbiorników wodnych


2016-06-06
Rezerwat Rycerski Kierz dostępny dla pieszych i rowerzystów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku udostępnił dla ruchu pieszego i rowerowego szlak, położony w rezerwacie przyrody Rycerski Kierz. Szlak jest często i licznie odwiedzany przez mieszkańców Łomży


2016-06-06
Czarna wdowa
Co w przypadku zwierząt niebezpiecznych?

Schwytanie bądź zabicie, gdy zwierzę stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, jest obowiązkiem gminy, straży gminnej, Państwowej Straży Pożarnej lub Policji. To właśnie do tych instytucji należy się zwracać w przypadku zaobserwowania gatunku niebezpiecznego


2016-06-06
Więcej aktualności
Kalendarium