Aktualności
Konsultacje wielkopolskich planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska, Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej, Zachodnie Pojezierze Krzywińskie i Ostoja koło Promna


2015-10-06
Plan zadań ochronnych dla Ostoi Nadgoplańskiej

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska. Uwagi i wnioski można składać do 28 października 2015 r.


2015-10-06
Spotkanie w sprawie planu ochrony rezerwatu Las Bielański

W Urzędzie Dzielnicy Bielany w Warszawie odbyło się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych przyszłością rezerwatu przyrody Las Bielański.  Termin składania uwag i wniosków do projektu planu ochrony rezerwatu upływa 8 października 2015 r.


2015-10-02
Prace nad planem zadań ochronnych dla Ostoi Nadgoplańskiej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaprasza do udziału w spotkaniu w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska. Spotkanie odbędzie się 15 października 2015 r. w Jeziorach Wielkich


2015-10-02
O wspólnych działaniach w zakresie ochrony przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zorganizowała spotkanie warsztatowe z przedstawicielami urzędów współdziałających na płaszczyźnie wspólnych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody


2015-09-30
Więcej aktualności
Kalendarium