Konferencja: Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie

Temat spotkania: Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie
Data i miejsce wydarzenia: 13-14 października 2015 r., siedziba Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska, sala nr 324


Celem konferencji było omówienie rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego inwazyjnych gatunków obcych i wynikających z niego zadań do realizacji przez Polskę. W spotkaniu brały udział osoby zajmujące się ochroną przyrody, m.in. przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich i zarządców obszarów chronionych.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemu i mogą powodować szkody w środowisku, a często również negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka i gospodarkę. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów. Inwazyjne gatunki obce stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Od XVII w. inwazyjne gatunki obce przyczyniły się do wyginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla których przyczyna wyginięcia jest znana. Ponadto szacuje się, że w skali całej Unii Europejskiej koszty spowodowane przez rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych sięgają co najmniej 12 mld euro rocznie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1143/2014 z 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych w sposób kompleksowy reguluje takie zagadnienia jak zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych, ich wczesne wykrywanie i szybką eliminację bądź długofalową i efektywną kontrolę populacji w przypadku gatunków rozpowszechnionych. Regulacja weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Na konferencji omówiono  nowe zasady postępowania z gatunkami inwazyjnymi, a także planowany sposób wdrożenia rozporządzenia w Polsce.

Agenda

Materiały do pobrania

Kalendarium